Welke checklijst zoekt u eigenlijk ? 

Google

Een checklijst is géén standaard aanpak.Een checklijst heeft altijd het gevaar niet compleet te zijn. En dat is voor de getoonde checklijsten niet anders. Het gebruik van deze checklijst is dus meer bedoeld als geheugensteun en hulp.
 
Ook zult u
zelf een oordeel moeten vormen over de weging van deze factoren voor uw eigen situatie.

Het gebruik van de checklijst helpt u een beter beeld te vormen van de

(on)mogelijkheden. Het biedt echter geen garantie tegen teleurstelling of onjuiste verstrekking van informatie. 

Alle getoonde checklijsten dienen als voorbeeld, niet meer en niet minder !