Checklist voor bouw website & applicaties

 

Applicaties:

 

         Agenda/kalender

         Animatie

         Chat

         Chat in beeld op TV

         Database

         Discussie

         E-debat

         E-mail/webmail/online formulieren

         Enquete/Quiz

         Gastenboek

         Groepensysteem voor het onderscheiden van groepen met eigen rechten

         Hypernews

         Knipselkrant

         Mailinglist

         Nieuws

         Nieuwsgroepen

         Opiniepeiling (poll)

         PC/web naar TV/video opname

         Streaming media (audio/video)

         Tickertape

         Virtual community

         Webcam

 

Bouw website:

         Structuur

         Inhoud

         Navigatie

         Uiterlijk homepage/ design

         Stramien van vervolgpaginaís

 

Checklist Ė chat

         Gemodereerde of ongemodereerde chat?

         Wie gaat modereren?

         Wie bouwt website?

         Eenmalig gebruik?

         Oneindig gebruik?

 

Checklist - discussie

         Is het een besloten site of publiekelijk toegankelijk?

         Hoeveel discussies willen jullie?

         Hoeveel bezoekers verwachten jullie ongeveer?

         Wie gaat de site modereren?

         Hoe zijn de toekomstplannen (bijv: uitbreiden of bescheiden houden)?

         Willen jullie icoontjes voor de deelnemers in discussie (bijv de moderator/gastheer)?

         Moet discussie extra beveiligd worden (dedicated server)?

         Welk editor programma gebruikt jullie webeditor?

         Vormgeving?

 

Checklist - aannemen van een project

         Wat is het (hoofd)doel van de site?

         Wie is het publiek (1e en 2e instantie)?

         Wat kan het publiek (welke browser/computer/bandbreedte heeft publiek)?

         Moet de site nieuw publiek trekken, en welke interesse heeft dit publiek dan?

         Wat is de hoofdboodschap op de site?

         Site met bestaande content of nieuwe (wie levert die)?

         Bestaande plaatjes of nieuwe?

         Hebben wel/niet reeds een domeinnaam (mapping??).

         Is de site besloten of openbaar?

         Moet gebruikers data worden geregistreerd en waarom?

         Welke nieuwe technologieŽn worden gebruikt wat en waarom?

         Welke info zal veranderen, hoe vaak? Door wie?

         Wat gebeurt er op hun gebied al op het web (vgl. warenonderzoek, kan klant zelf doen)?

         Sterke en zwakke punten van content/product?

         Moet de site compleet zijn of bijzonder?

         Wie worden nog meer gevraagd om een offerte uit te brengen?

         Wat is het budget (maak een offerte voor laag-middel- en hoog bedrag)?

         Voor hoelang moet de site mee?

         Wie is host en wie doet onderhoud?

         Wie en hoe wordt de website gepromoot?

         Welke andere partijen zijn betrokken?

         Wie beslist binnen opdrachtgevende partij over voortgang etc. (zorg dat je ook contact hebt bij voortgang met de hoogste baas die kan ingrijpen)?

 

 

Checklist - pre-offerte & offerte

In de pre-offerte:

         Een analyse van de doelstelling website

         Analyse van doelgroep

         Concept voor deze website (wat komt er op de site om doelstelling te verwezenlijken)

         Wat er ongeveer bij komt kijken (tekstschrijven, design, interaction design, extra programmeerwerk, database of niet, klantregistratie of niet etc.) en wie dat doen kan.

         Bepalen voor hoe lang website mee moet

         Verwachtte planning (is het een 3 weken project of een 4 maanden project) (opstellen vereisten - ontwerp maken - implementeren - testen - onderhoud)

         Indicatie van prijs, met ruwe specificaties. Mogelijk een goedkope, middel en dure variant.

         Tip: onderteken nav van pre-offerte een memorandum of engagement: we werken het uit en krijgen een contract. Zo niet, dan betaalt de klant voor research en idee ontwikkeling een bepaald bedrag.

 

Onderhandeling:

         Gesprek over eerste concept, bijstelling wensen en go/no-go voor maken van prototype/offerte.

         Offerte (= afspraken over oplevering en financiŽn) schrijven

         Prototype (=alle specs en technische zaken) schrijven

         Daarnaast blijft een document met inhoudelijke uitgangspunten van belang (zie preofferte vragen). Een aparte bijlage met planning en wie-wat doet is handig, vooral met het oog op een projectdocument waarin de voortgang van het project makkelijk kan worden bijgehouden

 

 

Offerte:

         Maak offerte in overleg met alle disciplines. Voer altijd een post onvoorzien in van 20-30%

         Een analyse van de doelstelling website

         Analyse van doelgroep en randvoorwaarden van website: browsers en bandbreedte gem. bezoeker)

         Concept voor deze website (wat komt er op de site om doelstelling te verwezenlijken)

         Bepaling voor hoe lang website mee moet

         Functioneel ontwerp website

         Technische specificaties van applicaties

         Redactionele werk, en verantwoordelijkheden

         Organisatorisch: wie heeft de eindverantwoordelijkheid bij ons en bij opdrachtgever?

         Planning (opstellen vereisten - ontwerp maken - implementeren - testen - onderhoud)

         Onderhouds contract

         Algemene voorwaarden levering en betaling

         Copyright clausule (Hiervoor moet betaald worden als klant nog vrij is om naar ander te gaan (met al onze ideeŽn).

         Begroting

 

 

Checklist - technische specs website (standaard)

Randvoorwaarden:

         Voor welke browsers is website/applicatie bedoeld?

         Welke bandbreedte moeten applicaties bereikbaar zijn?

         Minimale resolutie?

 

Standaardapplicaties:

         Welke standaardapplicaties zijn nodig voor het systeem? (webserver, database server, PHP, HyperNews, Stickit)?

         Wat voor installatie moet er gebruikt worden? (bestaande installatie, nieuwe installatie)?

         Wat voor configuratie moet er gebruikt worden? (standaard configuratie, nieuwe configuratie)?

         Moeten gebruikersdata worden geregistreerd?

 

Ontwikkelen van nieuwe (web)applicaties:

         Welke nieuwe technieken worden gebruikt en waarom?

         Wat zijn eisen voor gebruikers: snelheid respons, browsers, minimale resolutie, bandbreedte?

         Wat is de functionaliteit van de nieuwe webapplicatie?

         Welke bronnen in het systeem gebruikt de applicatie? (schijfruimte, verwacht aantal records in database,CPU-belasting)?

         Welke vormgevingselementen die voor programmeurs van belang zijn worden gebruikt? (frames, tables, speciale fonts, buitenlands fonts)?

         Welke talen moet de applicatie ondersteunen? (ťťn taal, meerdere talen)?

         Hoe wordt de foutafhandeling geregeld? (minimale foutmelding, foutmelding met suggestie, foutmelding in passende taal, foutmelding met e-mail notificatie)?

         Hoe uitgebreid zijn de helpfaciliteiten? (minimaal: de pagina's spreken voor zich, aparte pagina's met uitleg, help per pagina)?

         Hoe wordt applicatie getest / kwaliteitsbewaking en onderhoud?

         Wordt er gedaan aan kwaliteitsbewaking / hoe / door wie / voor welke periode (zie onderhoud)?

         Hoe worden nieuw te ontwikkelen applicaties gedocumenteerd? (commentaar in source, apart document)?

 

Gebruikersdocumentatie:

         Wordt er gebruikersdocumentatie aan de klant geleverd? (ja, nee)

         Wat is het kwaliteitsniveau van de te leveren documentatie? (laag, middel, hoog)

         Wanneer wordt de documentatie geleverd? (opleverdatum)

         Hoe wordt deze onderhouden als er na oplevering iets verandert? (geen vaste categorieŽn)

 

Systeembeheer:

         Op welke computers komen de applicaties te draaien? (per applicatie: jasmine, bve-server2, ..., nieuwe server)

         Hoe vaak worden back-ups gemaakt en waarvan precies? (ťťn dag, week, aparte afspraak)

         Wat is de responstijd van het systeembeheer? (halve dag, ťťn dag, ..., een week, aparte afspraak)

         Wat is de probleemoplostijd van het systeembeheer? (halve dag, ťťn dag, ..., een week, aparte afspraak)

 

Copyright:

         Wie is eigenaar van de broncode? (wij, klant, beide)

         Wie is eigenaar van de applicatie? (wij, klant, beide) 

 

 

Checklist - verdeling verantwoordelijkheden, redactioneel en aanleveren content door klant

Organisatie van het project:

         Is er een projectmanager nodig? (ja, nee)

         Hoeveel programmeurs zijn er nodig? (aantal, taak)

         Is er een externe adviseur nodig? (geen vaste categorieŽn)

         Wat is de gewenste verdeling van human resources? (geen vaste categorieŽn)

         Is er genoeg tijd beschikbaar (planning)

 

Wie heeft eindverantwoordelijkheid voor:

         Ontwerp overall site

         Tijdig aanleveren technische onderdelen

         Inhoudelijke onderdelen

         Onderhoud

 

Risico's Ė aansprakelijkheid:

         Wat gebeurt er als de klant benodigde informatie niet op tijd kan aanleveren? (geen vaste categorieŽn)

         Wat gebeurt er als benodigde externe resources (bijvoorbeeld nieuwe hardware) niet op tijd in ons bezit is? (geen vaste categorieŽn)

 

Informatielevering door klant:

         Welke informatie die nodig is voor ontwerp/implementatie gaat een klant aanleveren? (geen vaste categorieŽn) is deze informatie geheel nieuw of bestaan de plaatjes en teksten al?

         Hoe gaat een klant die informatie aanleveren? (geen vaste categorieŽn)

         Wanneer wordt die informatie aangeleverd? (geen vaste categorieŽn)

         Welke informatie die nodig is om na oplevering de website draaiend te houden gaat een klant aanleveren? (geen vaste categorieŽn)

         Hoe gaat een klant die informatie aanleveren? (geen vaste categorieŽn)

         Hoe vaak wordt die informatie aangeleverd? (geen vaste categorieŽn)

         Hoeveel vergaderingen zijn er nodig en wie moeten aanwezig zijn. (aantal dagdelen + aantal programmeurs)

 

 

Checklist- onderhoud en kwaliteit

Algemeen:

         Klant heeft onderhoudscontract? Looptijd:...

         Wat zijn verantwoordelijkheden: voor ons - voor klant

 

Onderhoud en ondersteuning applicatie:

         Wie doet account management?

         Wat is de responstijd voor het bevestigen van een probleem? (ťťn dag, ..., een week, aparte afspraak)

         Wat is de probleem oplostijd voor een probleem? (ťťn dag, ..., een week, aparte afspraak)

         Welke ondersteuning leveren wij na oplevering? (geen, telefonisch, e-mail, persoonlijk)?

         Wie doet de eerstelijns ondersteuning? (helpdesk, contactpersoon, programmeur)

         Is er gebruikersdocumentatie en door wie worden bijstellingen ingevoerd?