CHECKLIST Verzorgingstehuis
 • Wordt er met specifieke afdelingen gewerkt bijvoorbeeld voor dementerenden?
 • Is er een aangepast bad voorzien voor zorgbehoevende bewoners? 

 • Bezoekregeling, wat zijn de mogelijkheden?

 • Erkend tot . (einddatum erkenningstermijn vragen)

 • Is er mogelijkheid tot beleving van de eigen filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging en in welke mate ? De verzekering van de vrijheid van keuze van arts

 • Wordt er rekening gehouden met de gewoontes van de bewoner : uur van opstaan, slapen gaan, maaltijden ? 

 • Bij wie kan ik terecht met vragen/klachten 

 • Kunnen er eigen meubelen meegebracht worden 

 • Is het meubilair aangepast aan zorgbehoevende ouderen ?

 • Is er keuzemogelijkheid middagmaal, avondmaal?
 • Wordt er voor het slapengaan nog een melkbereiding of ander drankje aangeboden? 
 • Is er keuze om in de kamer of in het restaurant de maaltijden te gebruiken?
 • Hoe vaak wordt de kamer gepoetst ?
 • Prijs per dag
 • Supplement voor 
  • persoonlijke was
  • kapper
  • remgelden
  • incontinentiemateriaal
  • kinesist
  • andere
 • Is er een proeftermijn voorzien in de overeenkomst?
 • Hoeveel dagen worden nog aangerekend na overlijden?
 • Wordt er bij afwezigheid (hospitalisatie, vakantie,...) een korting op de dagprijs toegekend, hoeveel bedraagt deze korting ?

 • Is er een telefoonaansluiting voorzien?
 • Is er een tuin en is die vrij toegankelijk?
 • Is er s nachts een verpleegkundige aanwezig? 
 • Is er s nachts een verzorgend personeelslid aanwezig?
 • Welke zorgen worden geboden?
 • Functioneert er een familieraad (niet wettelijk verplicht)?
 • Wordt er een waarborg gevraagd?
 • Staat de waarborg op een speciale rekening?
 • Let op houding directie/personeel/de sfeer: wordt er geklopt voor het binnengaan, hoe worden de bewoners aangesproken.
 • Vraag een rondgang in het rusthuis: let op netheid, frisheid en sfeer, wordt u gegroet door het personeel?
 • Krijgt u een duidelijk antwoord op uw vragen of wordt u afgewimpeld?
 • Vraag een reglement van orde en woonovereenkomst mee om thuis te lezen.
 • Laat u niet overrompelen door de charmes van het eerste onthaal. Observeer hoe men reageert op uw concrete vragen en beslis voor uzelf of u voldoende heldere antwoorden gekregen heeft.
 • Heldere, eenvoudige, directe en concrete antwoorden zijn een positieve indicatie. Rond de pot draaien, algemeenheden, wrevel en te weinig tijd zijn negatieve indicaties.