Onderstaande checklist kan behulpzaam zijn bij het verhuizen en de planning hiervan.
 1. Twee maanden voor de verhuizing
  • eventueel huur opzeggen
  • vrije dagen aanvragen op het werk
  • telefoon overschrijven
  • geef schoolgaande kinderen een briefje mee, waarin het schoolhoofd over de verhuisplannen wordt geïnformeerd
  • vraag informatie over de scholen in uw nieuwe woonomgeving op
  • neem de maten van uw nieuwe woning op en maak aan de hand daarvan een plattegrondje
  • bestel vloerbedekking en gordijnen
 2. Zo vroeg mogelijk, minimaal één dag voor de verhuizing
  • PTT-Verhuisberichten inzenden
  • verhuisdozen laten brengen
  • stickers kopen voor op de verhuisdozen. Het is erg handig als u op deze dozen zowel de inhoud vermeldt als de ruimte waar de dozen in het nieuwe huis moeten worden neergezet
  • gegevens nieuwe woonplaats opvragen
  • bij bestellingen e.d. rekening houden met aanstaand vertrek
  • verhuizer bespreken of de huur van een verhuisauto regelen
  • electriciteits- en gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis
  • werkster en/of ander huispersoneel opzeggen
 3. Enkele weken voor de verhuizing
  • adreswijzigingen versturen
  • gaslevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis
  • waterlevering oude huis opzeggen en aanvragen nieuwe huis
  • postbus opzeggen en aanvragen
  • bank inlichten
  • verzekeringen regelen
  • ziekenfonds inlichten via ziekenfondskaart
  • arts en tandarts inlichten
  • gemeentesecretarie inlichten
  • afspraak maken gasfitter oude huis en nieuwe huis
  • afspraak maken elektricien oude huis en nieuwe huis
  • schoorsteen laten vegen
  • school of scholen inlichten
  • kinderen opgeven voor nieuwe school
  • naamplaatje laten maken
  • afspraak maken voor schoonmaken nieuwe huis
  • spaar oude kranten en dozen op
  • maak een afspraak voor het ophalen van grof vuil
 4. Ongeveer een week voor de verhuisdag
  • sleuteloverdracht oude huis en nieuwe huis afspreken
  • zo nodig sleutels bijmaken
  • leveranciers die aan de deur komen inlichten
  • huismeester inlichten
  • geld en juwelen tijdelijk in bankkluis onderbrengen
  • afspraak maken voor het onderbrengen van kinderen en huisdieren tijdens
   de verhuizing
  • afspraak maken voor aansteken verwarming nieuwe huis
  • bibliotheekboeken retourneren
 5. Na de verhuizing
  • eventuele verhuisschade controleren
  • uitgepakte verhuisdozen retour zenden
  • verhuiskaart inzenden aan gemeentesecretarie
  • adres in paspoort en rijbewijs laten veranderen
  • girokaarten bestellen
  • nagezonden post in de gaten houden
  • contact opnemen met nieuwe bankvestiging
  • kennismaken met buren, leveranciers, buurtvereniging enz.
  • kennismaken met geestelijke enz.
 6. Adreswijzigingen zenden aan:
  • familie, buren, vrienden, kennissen
  • collega's
  • relaties
  • artsen,tandarts, apotheek
  • dierenarts
  • kruisvereniging
  • ziekenfonds
  • kerk
  • notaris
  • bank
  • verzekeringsmaatschappijen
  • assurantietussenpersoon
  • garage
  • verenigingen
  • vakbond
 7. Abonnenmentswijzigingen:
  • dagbladen
  • weekbladen
  • tijdschriften
  • omroepbladen
  • verzenders van bijvoorbeeld catalogi en prospecti
  • boekenclub
  • schriftelijke cursussen
  • postorderfirma's
  • werkgever
  • belastingdienst
  • Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting, J vd Vondellaan 14, 7314 PE APELDOORN
  • boodschappendienst