Checklijst Tentames

1. Weet je welk soort tentamen je gaat doen: multiple choice, open vragen, mondeling?
2. Weet je hoe je de verschillende soorten tentamen het beste kan aanpakken?
3. Weet je in grote trekken wat er gevraagd gaat worden?
4. Heb je een werkplan hoe je je op het tentamen gaat voorbereiden?
5. Ken je de tentamenstof?
6. Heb je getoetst of je de stof kent door:
  • proeftentamens
  • oude tentamens
  • activiteiten op werkgroepen
  • bespreken met medestudent
  • jezelf vragen stellen
7. Weet je hoe je jouw zwakke plekken kunt verbeteren?
8. Weet je wat welke problemen je op het tentamen zouden kunnen tegenkomen?
(gepieker, onhandig tentamen doen, niet meer weten etc.)?
9. Weet je hoe je eventuele problemen op het tentamen kan aanpakken?
10. Geef je jezelf een goede kans het tentamen te halen?