Checklist – gebaseerd op de bouwstenen van studiewijzers:

 

1.      Orde en netheid:

q       Orde in de boekentas.

q       Duidelijk leesbaar handschrift.

q       Orde op de studieplaats. (bureau, kamer,…)

q       Agenda consequent ingevuld.

q       …

 

 

2.     Planning:

q       Werken met de agenda.

q       Verwerking van de vorige lessen – nakijken.

q       Voorbereiding van de lessen voor de volgende dag.

q       Huistaken en toetsen voorbereiden.

q       …

q       Weekindeling.

q       Wanneer studeren en hoe lang?

q       Wanneer ontspanning – welke ontspanning? (sport/T.V./Spelletjes,…)

q       Plannen van grotere opdrachten of grote toetsen.

q      Extra.

q       Evaluatie over inschatten/verdeling van eigen tijd.

q       Afspraken met jezelf nakomen. – consequent volhouden?

 

 

3.      Verwerking van leerstof:

q       Lezen van teksten (titel / afbeeldingen).

q       Scannen.

q       Begrijpend lezen.

q       Herlezen.

q      Opzoeken.

q       Waar kan ik wat vinden?

q       Kritisch bronnengebruik.

q       Trefwoorden.

q       Vragen stellen bij de tekst. (antwoorden = trefwoorden.)

q       Vinden en formuleren van kerngedachten.

q       Uitdiepen.

q       Vinden van verbanden tussen kerngedachten.

q       Verwerven van inzicht(en)

q       Schematiseren.

q       Trefwoordenkapstok neerschrijven.

q       Mnemotechnische trukjes:

q       Verbaliseren. (auditief – verbaal)

q       Concreet overschrijven. (visueel – motorisch)

q       Figuratief voorstellen. (visueel)

q       Inhouden in rijmvorm / ritmisch opzeggen / zingen. (auditief – motorisch)

q       …

 

 

 

4.      Herhalen:

q       Overlezen – herlezen – opfrissen.

q       Zelf – evaluatie.

q       Na het instuderen rustpauze inbouwen en achteraf herhalen

q       …

 

 

5.      Algemene tips rond evaluatieperiodes:

q       Vooraf : stel zelf eens een toets op, wissel toetsen uit met vrienden, laat familieleden ondervragen/opvragen…

q       Tijdens : Zorg voor goede nachtrust, (fysieke) ontspanning, gezonde voeding,…

q       Bij een toets zelf : Los eerst de dingen op die je weet of die je goed kan, lees de vragen en herlees de vragen, kijk antwoorden goed na – be-antwoord je de vraag? Sta niet te lang stil bij dingen die je niet weet/kan…

q       …