Observeer een student of docent m.b.v. de volgende Checklist.
 

In hoeverre probeert hij/zij te leerlingen te motiveren door:

0 de doelen of de activiteiten van de les duidelijk aan het begin aan te geven

                    0 een korte inhoud van de lesinhoud te geven

                    0 de voorkennis van de leerlingen te peilen en te activeren

0 aan te sluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de leerlingen en te actualiseren waar mogelijk

0 een interessante en boeiende inleiding op de les of het thema van de les te geven

0 de leerlingen uit te nodigen tot het stellen van vragen en actief betrokken te zijn

                    0 de leerlingen uit te dagen totÖ..

0 door enthousiast over te komen en door zijn/haar algemene uitstraling

                    0 door boeiend stemgebruik, houding

0 door gevarieerde werkvormen te gebruiken, zodat er geen "dip" is in de les

                    0 door audio-visuele middelen efficiŽnt en effectief in te zetten

                    0 spel- of competitie elementen in de les te brengen

                    0 oog te hebben en rekening te houden met faalangstige leerlingen

                    0 door leerlingen te prijzen en hen zelfvertrouwen te geven