Checklijst Presentatie

Doelen vastellen

 • Vaststellen wat bereikt moet worden.

 • Vertalen in een specifiek presentatiedoel: kennis en inzicht, vaardigheden, vorming.

 • Meetcriteria vaststellen.

 • Vaststellen van het belang van de presentatie voor de onderneming, de deelnemers en de presentator.

 • Plannen:

  • Inhoud bepalen: wat is beslist nodig, wat is nuttig, wat mogelijk interessant.

  • Inhoud structureren: in stappen, logische volgorde, per stap evenwicht in tijd.

  • Wijze van overdracht kiezen:

   • zoveel mogelijk actieve deelname, afhankelijk van de beschikbare tijd, kwaliteit van de presentator, groepsgrootte en lokaliteit.

   • zintuigen inschakelen.

  • Controles vaststellen.

  • Gebruik van hulpmiddelen vaststellen.

  • Minimaal benodigde tijd vaststellen en tijdsindeling maken.

  • Maximale en minimale groepsgrootte vaststellen, afhankelijk van wijze van overdracht en plaats.

  • Deze gegevens in lesplan vastleggen.

   

 • Organiseren:

  • Een programma-overzicht maken en vooraf ter beschikking stellen.

  • Lokaliteit, verzorging, hulpmiddelen regelen en controleren.

  • Afstemmen met mogelijke andere presentatoren.

  • Duidelijk maken wat van deelnemers verwacht wordt.

   

 • Uitvoeren:

  • Voorbereiden, evt. oefenen.

  • Laatste controle hulpmiddelen, lokaliteit.

  • Didactische werkvormen beheersen.

  • Communicatietechnieken beheersen.

  • Hulpmiddelen kunnen hanteren.

  • Boven de stof staan.

  • Ontwikkelingen bijhouden.

  • Naslagwerk beschikbaar hebben.

  • Coaching van individu en groep.

  • Interesse tonen in effecten.

   

 • Evalueren:

  • Controlepunten inbouwen tijdens de presentatie.

  • Resultaten vaststellen op korte en lange termijn na de presentatie.