Checklijst PLAN

Hoe deden we dat?


Hoe gaan we het doen?

De voorbereiding

 • Wat wilde je aanpakken?
 • Wat wilde je bereiken?
 • Was dat een verbetering of een verandering?
 • Wie nam het initiatief?
 • Wie waren daar rechtstreeks bij betrokken?
 • Hoe werden ze ge´nformeerd?
 • Welke rol speelden ze bij het maken van het plan?
 • Wie namen de beslissing om te starten?
 • Hoe werd die beslissing genomen?

De voorbereiding

 • Wat wil je aanpakken?
 • Wat wil je bereiken?
 • Is dat een verbetering of een verandering?
 • Wie neemt het initiatief?
 • Wie zijn daar rechtstreeks bij betrokken?
 • Hoe worden ze ge´nformeerd?
 • Welke rol spelen ze bij het maken van het plan?
 • Wie nemen de beslissing om te starten?
 • Hoe wordt die beslissing genomen?

De uitvoering

 • Wie waren actief bij de invoering en uitvoering betrokken?
 • Hoe begeleidde je hen daarbij?
 • Hoe verzorgde je de interne ondersteuning?
 • Hoe verzorgde je de externe ondersteuning?
 • Welke 'kosten' (geld, tijd, energie) kwamen uit de reguliere middelen?
 • Welke 'kosten' kwamen uit extra budget of extra voorzieningen?
 • Hoe zag het tijdpad eruit?
 • Hoe zorgde je ervoor dat het plan door de betrokkenen zelf als een verbetering werd ervaren?

De uitvoering

 • Wie zijn actief bij de invoering en uitvoering betrokken?
 • Hoe begeleid je hen daarbij?
 • Hoe verzorg je de interne ondersteuning?
 • Hoe verzorg je de externe ondersteuning?
 • Welke 'kosten' (geld, tijd, energie) komen uit de reguliere middelen?
 • Welke 'kosten' komen uit extra budget of extra voorzieningen?
 • Hoe ziet het tijdpad eruit?
 • Hoe zorg je ervoor dat het plan door de betrokkenen zelf als een verbetering wordt ervaren?

Het resultaat

 • Waaraan heb je gemeten of het doel werd bereikt?
 • Hoe heb je dat gemeten?
 • Wie waren daar bij betrokken?
 • Hoe heb je het resultaat met de direct betrokkenen besproken?
 • Hoe heb je de anderen daarover ge´nformeerd?
 • Welk vervolg kreeg het plan?

Het resultaat

 • Waaraan ga je meten of het doel wordt bereikt?
 • Hoe ga je dat meten?
 • Wie worden daar bij betrokken?
 • Hoe ga je het resultaat met de direct betrokkenen bespreken?
 • Hoe ga je de anderen daarover informeren?
 • Welk vervolg krijgt het plan?