Eerste levensbehoeften

OriŽntatie

 • Kan de nieuwkomer zich enigszins oriŽnteren in de eigen omgeving?
 • Kan de nieuwkomer alle noodzakelijke boodschappen doen?
 • Kan de nieuwkomer relevante winkels, markten en warenhuizen vinden?
 • Weet de nieuwkomer welke zaken goedkoop of duur zijn?
 • Kan de nieuwkomer ergens producten uit eigen land betrekken?
 • Kan de nieuwkomer overweg met de plattegrond van de eigen gemeente?
 • Is de nieuwkomer bekend met gevaarlijke verkeerssituaties in de eigen omgeving, bijvoorbeeld voor kinderen?

Heeft de nieuwkomer moeite met de oriŽntatie op de eigen woonomgeving? Verwijs de nieuwkomer naar ondersteuning bij de oriŽntatie op de eigen omgeving.

Vervoer

 • Kan de nieuwkomer gebruikmaken van openbaar vervoersmogelijkheden?
 • Welk(e) eigen vervoermiddel(len) gebruikt de nieuwkomer?
 • Kent de nieuwkomer noodzakelijke voorschriften voor eigen vervoermiddel(len)?
 • Is de nieuwkomer voldoende verzekerd voor eigen vervoermiddel (WA)?
 • Kan de nieuwkomer zijn rijbewijs omwisselen?

Heeft de nieuwkomer eventueel problemen met vervoersmogelijkheden? Verwijs de nieuwkomer naar ondersteuning bij het regelen van verzekering voor vervoer.

Betalings- en postverkeer

 • Kan de nieuwkomer alle noodzakelijke geldhandelingen uitvoeren?
 • Kan de nieuwkomer bankzaken regelen: rekening openen, pinnen, overschrijven?
 • Heeft de nieuwkomer behoefte aan advisering over het te besteden budget?
 • Heeft de nieuwkomer bepaalde schulden?
 • Kan de nieuwkomer alle noodzakelijke post versturen?

Heeft de nieuwkomer problemen met betalings- en postverkeer? Verwijs de nieuwkomer naar ondersteuning bij het regelen van betalings- en postverkeer.

Huisvesting

Is huisvesting van de nieuwkomer geregeld (huurcontract, huursubsidie)?

 • Zijn de gebruikelijke nutsvoorzieningen aangesloten?
 • Heeft de nieuwkomer een telefoonaansluiting?
 • Kan de nieuwkomer eventueel zelf telefoon aanvragen?
 • Is de nieuwkomer op de hoogte van prijzen voor energie en telefonie?
 • Kan de nieuwkomer kritisch gebruikmaken van energie?
 • Is de nieuwkomer in staat huur en nutsvoorzieningen te betalen?
 • Betaalt de nieuwkomer kijk- en luistergeld?
 • Is de nieuwkomer bekend met huisvestingsgewoonten (contacten met buren, ophalen van huisvuil)?
 • Weet de nieuwkomer waar hij grof vuil kan storten?
 • Zijn er gevaarlijke situaties in en om de woning van de nieuwkomer, met het oog op kinderen?
 • Kan de nieuwkomer gebruikmaken van het algemene alarmnummer 112?

Heeft de nieuwkomer problemen met zijn huisvesting? Verwijs de nieuwkomer naar voorzieningen die behulpzaam zijn bij huisvesting.

Inkomen

 • Wat voor inkomen heeft de nieuwkomer?
 • Is er een uitkering geregeld of aangevraagd?
 • Komt de nieuwkomer in aanmerking voor bijzondere bijstand?
 • Is er voor de nieuwkomer vergoeding uit het minimafonds?
 • Heeft de nieuwkomer, indien van toepassing, op dit moment kinderbijslag?

Heeft de nieuwkomer problemen met zijn inkomen? Verwijs de nieuwkomer naar instanties die behulpzaam zijn bij het verkrijgen van inkomen.