Checklist voor loonheffing bij indiensttreding van een werknemer en bij inlening van arbeidskrachten.

 

Indiensttreding van een werknemer

1.      Stel voor de aanvang van de werkzaamheden de identiteit, nationaliteit en verblijfstitel van de werknemer vast aan de hand van een origineel voorgeschreven geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld Nederlands paspoort, gemeentelijke identiteitskaart, toegestaan vreemdelingendocument).

2.      Controleer het onder 1 bedoelde identiteitsbewijs. Is het vals of vervalst, neem dan de werknemer niet aan. Doet u dit toch, houd dan op het loon van deze werknemer loonbelasting/premie volksverzekeringen in naar het anoniementarief.

3.      Neem bij aanvang van de werkzaamheden aard, nummer en kopie van het onder 1 bedoelde identiteitsbewijs op in de loonadministratie.

4.      Zorg ervoor dat de werknemer vůůr de eerste loonbetaling een loonbelastingverklaring invult, ondertekent en bij u inlevert.

5.      Controleer de loonbelastingverklaring. Als u weet dat de naam-, adres- en/of woonplaatsgegevens onjuist zijn, neem dan de werknemer niet aan. Doet u dit toch, houd dan op het loon van deze werknemer loonbelasting/premie volksverzekeringen in naar het anoniementarief.

6.      Bewaar de kopie van het onder 1 bedoelde identiteitsbewijs bij uw loonadministratie tot tenminste vijf jaar na het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beŽindigd.
Bewaar de onder 4 bedoelde loonbelastingverklaring bij uw loonadministratie tot ten minste vijf jaar na het jaar waarin de dienstbetrekking is beŽindigd of waarin een nieuwe loonbelastingverklaring is ingeleverd.

7.      Zorg er voor dat de werknemer zich op de werkplek altijd kan legitimeren aan de hand van een origineel voorgeschreven geldig identiteitsbewijs (naast de onder 1 bedoelde documenten kan dat ook aan de hand van een Nederlands rijbewijs).

Inlening van arbeidskrachten

1.      Overtuig u er van dat de uitlener ten aanzien van die arbeidskrachten voldoet aan de regels 1 t/m 6 die onder Ďindiensttreding van een werknemerí zijn opgenomen.

 

2.      Zorg er voor dat de arbeidskrachten zich op de werkplek altijd kunnen legitimeren aan de hand van een origineel voorgeschreven geldig identiteitsbewijs.