Checklijsten voor Kampvuur.

Deze lijst zelf bij zich houden en een kopie inleveren bij commissie veiligheid.

 

Blussen.             

       Zijn er brandblussers aanwezig.                                               Ja / Nee     

       Weet men hoe deze werken.                                                     Ja / Nee

       Is er water aanwezig.                                                                Ja / Nee

       Is er een schop aanwezig.                                                Ja / Nee

 

Locatie vuur.

       Vuurt men op de kampvuurcirkel.                                          Ja / Nee

       Ergens anders.                                                                           Ja / Nee

       Zijn er bladeren boven het vuur.                                    Ja / Nee

       Is de vuurkorf aanwezig.                                       Ja / Nee

       Vuren op tegels.                                                              Ja / Nee

 

Aanwezigheid.

       Is er altijd iemand aanwezig tijdens het vuren.                       Ja / Nee

       Zijn de kinderen op de hoogte van de gevaren.                       Ja / Nee

 

Noodvoorziening.

       Is er een EHBO koffer aanwezig.                                            Ja / Nee

       Is er een auto aanwezig.                                                           Ja / Nee

       Is er een telefoon aanwezig.                                                     Ja / Nee

       Is het telefoonnummer bekend van de diendoende arts.         Ja / Nee

Dit is dan telefoonnummer:

 

Naar huis.

       Is het vuur uit.                                                                          Ja / Nee

       Is de rotzooi opgeruimd.                                                          Ja / Nee