Introductieprogramma voor…………………………………………………………………

1e werkdag op :…………………………………………………………………………………

 
Activiteiten Wie Wanneer Gedaan
Vooraf
Eventuele werkkleding klaarleggen 0
Aankondigen van komst nieuwe medewerker en eerste werkdag bij andere medewerkers 0
Administratieve/formele zaken voorbereiden 0
Benoemen van praktijkopleider/leermeester/coach     0
Tijdens     0
De nieuwe medewerker ontvangen 0
Informatie geven over de klanten, de producten, de werkverdeling, de organisatie van de onderneming     0
Uitleg over de huisregels en gang van zaken:
- Kleding
- eten, roken
- wanneer, hoe lang pauzes
- waar, wanneer koffie/thee, wie koffie zet
- telefoonregels
- parkeerplaats
- welke ingang, uitgang
- opruimen en schoonmaken werkplek/afdeling
- sleutelprocedures
- klachten
- taalgebruik
- begroeten en aanspreken klanten en leveranciers
0
Rondleiden en informatie over:
- EHBO doos
- Kantine
- Kleedruimte/kledingkast
- Nooduitgang, brandblussers, alarm
- Toilet, wasgelegenheid
0
Arbo, milieu en hygiλnevoorschriften:
- tillen, reiken, zitten, staande werken
- persoonlijke hygiλne
0
Kennismaking met de andere medewerkers 0
Inwerkplan doorspreken 0
Personeelszaken:
- Personeelsdossier
- uren, overuren, verlof, ziekteadministratie
- verlofregels, vergoedingen
- opleiding

 

Afrondend gesprek 0