Checklijst Internetbronnen

Auteur
Is naam van webmaker en uitgevende organisatie vermeld?
Geeft de maker gelegenheid tot opnemen van contact (e-mail)?
Is de maker/organisatie een autoriteit op het gebied van dit onderwerp?
Doel
Is de reden waarom juist deze auteur deze website maakt duidelijk?
Staat doelstelling vermeld op de website?
Is doelgroep duidelijk gedefinieerd?
Reikwijdte
Heeft de website een duidelijk afgebakend onderwerp?
Dekt de inhoud van de site het onderwerp?
Is de inhoud daadwerkelijk toegespitst op de doelgroep?
Staat een datum van laatste update vermeld?
Inhoud Informatie
Is de geboden informatie juist en/of geloofwaardig ?
Staat er daadwerkelijk informatie in buiten adres en links?
Is de geboden informatie van de maker zelf?
Presentatie
Is de site technisch toegankelijk en stabiel?
Zijn geboden voorzieningen (database, zoekfunctionaliteit) correct?
Is de interface snel opgebouwd en overzichtelijk?
Is er een handleiding?
Aanbeveling
Zou u deze site willen aanbevelen aan mensen die informatie over dit onderwerp zoeken?