Checklist initiatiefvoorstel

Deze checklist biedt in een kort bestek een aantal zowel politieke als praktische aandachtspunten voor raadsleden die overwegen een initiatiefvoorstel in te dienen. Deze vragen worden in de handreiking nader uitgewerkt.

 1. Wil ik worden geassocieerd met het onderwerp?
 2. Is het probleem vatbaar voor be´nvloeding door de gemeente?
 3. Is er al beleid (in ontwikkeling)?
 4. Wat is de concrete probleemstelling?
 5. Beschik ik over voldoende tijd, expertise en motivatie?
 6. Richt ik me op regelgeving, beleid van de raad of bevoegdheden van het college?
 7. Is het initiatiefvoorstel het beste middel om invloed uit te oefenen?
 8. Wiens ondersteuning heb ik nodig bij het maken van het voorstel?
 9. Hoe breed moet het draagvlak zijn?
 10. Welke eisen worden gesteld aan de formulering van het initiatiefvoorstel?
 11. Hoe communiceer ik mijn voorstel?