Checklist Hypotheek Offerte

Algemeen

 • Hoe lang is de offerte geldig?

 • Wat zijn de kosten bij verlenging (bereidstellingsprovisie)?

 • Hoe hoog is het percentage dat u boetevrij mag aflossen?

 • Wat is de vergoeding op het bouw-/verbouwingsdepot?

Lening

 • Kan de rentevaste periode meegenomen worden wanneer u gaat verhuizen?

 • Kan de rentevaste periode tussentijds worden verlengd?

 • Is opname van eerder afgeloste bedragen mogelijk en wat zijn eventueel de kosten daarvan?

 • Welk deel van de lening kan boetevrij worden afgelost?

 • Hoe hoog is de premie voor de levensverzekering? Kijk zowel naar het spaar- als het risicodeel.

 • Kan de premie tussentijds verhoogd of verlaagd worden?

 • Hoe hoog is het werkelijke investeringspercentage van de premie (allocatie)?

 • Wat zijn de administratiekosten?

Beleggingspolis

 • Hoe hoog is de premie voor de beleggingsverzekering? Let zowel op het belegging - als het risicodeel.

 • Kan de premie tussentijds verhoogd of verlaagd worden?

 • Hoe hoog is het gehanteerde rendement?

 • Hoe hoog is de beheersvergoeding (indirecte vergoeding die berekend wordt voor het beheren van een fonds).

 • Wat is het risicoprofiel van uw fonds (aandelen met aandelen vergelijken).

 • Is het rendement bruto of netto?

 • Hoe hoog is de overlijdensdekking?