Checklist gezondheidsrisico's
 
Over werkdruk, werksfeer en werktijden
Wat is de situatie?

Hebben we veel te maken met krappe tijdspanning?
Kunnen we zelf invloed uitoefenen op het tempo van het werk?
Is het werktempo hoog?
Worden we vaak 'uit ons werk' gehaald?
Is er een goede werksfeer?
Moeten we vaak overwerken?
Hebben we vaak met lastige klanten te maken?
Schiet de pauze er nogal eens bij in?
Ligt u 's nachts weleens wakker van uw werk?
Werken we regelmatig meer dan 45 uur per werk?

Over tillen, houding en herhaalde bewegingen
Wat is de situatie?

Moeten we vaak meer dan twee uur aaneen staan of zitten?
Is het beeldschermmeubilair instelbaar op onze lengte?
Moeten we langdurig eenzijdige en alsmaar herhaalde
bewegingen maken?
Kunnen we regelmatig variatie in werkzaamheden aanbrengen?
Moeten we regelmatig zwaar tillen (> 25 kg.), duwen of trekken?
Maken we bij zwaar werk gebruik van tilhulpmiddelen?
Staan we vaak in een vermoeiende of pijnlijke houding?
Hebben we door ons werk regelmatig last van onze rug?
Staan we regelmatig bloot aan trillingen en schokken?

Over gevaarlijke stoffen
Wat is de situatie?

Werken we regelmatig in een omgeving met dampen, stof of rook?
Werken we regelmatig in een omgeving waar gevaar voor
besmetting heerst (zoals riolen, ziekenhuizen)?
Zijn we bekend met de risico's van stoffen waarmee we in
aanraking kunnen komen?
Hebben we weleens last van gevaarlijke stoffen
(bijvoorbeeld tranende ogen, eczeem, allergie, kortademigheid)?
Gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig
en zijn we op de hoogte van de werking?
Laten we chemische stoffen altijd in de originele verpakking
zitten en zit hier een duidelijk etiket op?

Over lawaai en geluid
Wat is de situatie?

Werken we in een omgeving met een hoog geluidsniveau?
Hebben we regelmatig hinder van geluid?
Hebben we lawaaiige machines en apparaten in een aparte
ruimte gezet?
Proberen we geluid zoveel mogelijk te berperken?
Worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt waar nodig?
Zijn beschermingsmiddelen aangepast aan het werk en onze
persoonlijke voorkeur?

Over temperatuur, vocht en licht
Wat is de situatie?

Is de temperatuur op de werkplek behaaglijk in de zomer?
Is de temperatuur op de werkplek behaaglijk in de winter?
Hebben we last van tocht?
Hebben we last van vochtige lucht?
Kunnen we de werkomgeving en/of kleding aanpassen aan
individuele behoeften en werkzaamheden?
Gebruiken we beschermende kleding waar nodig?
Is er voldoende licht op de werkplek, ook voor detailwerk?
Is direct zonlicht af te schermen via zonwering?
Hebben we last van reflecties of schitteringen op ons beeldscherm?
Is overdag een deel van het licht afkomstig van buiten?

Over veiligheid van machines en trillingen
Wat is de situatie?

Zijn bewegende delen van machines en apparaten afgeschermd?
Zijn machines en apparaten afgeschermd tegen vonken, spatten
en splinters?
Worden machines en apparaten periodiek gekeurd?
Zijn we voldoende geinstrueerd in het gebruik van gereedschap
of machines?
Zijn machines voorzien van een noodstop binnen handbereik?
Maken we goed gebruik van bestaande beveiligingen?
Hebben we regelmatig last van witte vingers of rugklachten
bij het werken met bepaald gereedschap of machines?
Kunnen we gebruik maken van hulpmiddelen om trillingen te
verminderen?
Is de elektrische aansluiting van de apparatuur veilig?

Over gevaar voor vallen, uitglijden en verstikken
Wat is de situatie?

Werken we veilig op hoogte?
Werken we in situaties waar gevaar voor vallen van hoogte
bestaat, zoals Vloeropeningen en bordessen (zonder hekwerk)?
Zijn transportroutes veilig?
Vervoeren we personen met werktuigen die daar niet voor
bestemd zijn?
Betreden we besloten ruimtes, putten of sleuven, voor we zeker
weten of het veilig is of voordat we maatregelen hebben getroffen?
Voeren we gevaarlijke werkzaamheden uit met een persoon?

Over brand, EHBO en een opgeruimde werkplek
Wat is de situatie?

Is de werkvloer vrij van rommel?
Zijn er losliggende kabels, snoeren of tegels?
Kunt u bij brand het gebouw snel verlaten?
Zijn er brandblussers aanwezig en hangen deze op een
herkenbare plaats?
Worden de brandblussers periodiek gekeurd?
Staat het alarmnummer 112 op alle telefoons?
Is er een EHBO-trommel aanwezig en wordt deze regelmatig
gecontroleerd op inhoud?
Weten we hoe we levensreddend moeten handelen?
Zijn er afspraken gemaakt over wat te doen bij calamiteiten?

Over kwetsbare groepen
Wat is de situatie?

Worden jongeren beneden de 18 jaar, uitzendkrachten en
stagiaires bij ons Voldoende begeleid?
Houden we rekening met mogelijke taalproblemen en
cultuurverschillen bij allochtonen?
Houden we rekening met verminderde fysieke belastbaarheid
van zwangere vrouwen?
Houden we rekening met de beperkingen (geestelijk of
lichamelijk) van een ieder?
Houden we rekening met oudere mensen?
Houden we rekening met de veiligheid van bezoekers?