Overzicht checklist Woning gehandicapten

1. Heft de voorziening belemmeringen op

Uiteraard zal dat niet altijd volledig mogelijk zijn, maar u zult met de Wvg voorziening zo veel als mogelijk aan het maatschappelijk leven moeten kunnen deelnemen, als iemand die niet gehandicapt is.

2. Sluit de voorziening aan bij uw persoonlijke omstandigheden

Er dient rekening gehouden te worden met uw specifieke situatie, behoeften en vraag. Daarbij kunt u denken aan:

  omstandigheden die met de ziekte of handicap te maken hebben (progressief
     verloop); 
  gezinssituatie, sociale omgeving;
  mantelzorg;
  levensbeschouwelijke activiteiten;
  sociale en culturele activiteiten (vrijwilligerswerk, educatie);
  familie- en andere sociale contacten;
  uw normen, waarden en gebruiken.

3. Biedt de voorziening een gelijkwaardige positie als aan een niet- gehandicapte

Leven, verzorgen, slapen, leren, werken en andere gewone activiteiten die niet-gehandicapten verrichten, moeten met de Wvg voorziening mogelijk worden.

4. Kunt u met de voorziening uw “sociale rollen” volwaardig vervullen

U kunt uw “rol” als partner, ouder, buurtbewoner, collega naar behoren vormgeven, met behulp van de Wvg voorziening.

5. Vergroot de voorziening uw zelfstandigheid

Met de Wvg voorziening wordt u minder afhankelijk van anderen en kunt u beter de regie voeren over uw eigen leven.

6. Woningaanpassing maakt normaal gebruik van de woning mogelijk

Huishouden, slapen, bezoek ontvangen, verzorgen, ontspannen, leren en werken moeten allemaal mogelijk kunnen worden met een Wvg woningaanpassing.

7. Kunt u de vervoersvoorziening voor verschillende doelen gebruiken

Een Wvg vervoersvoorziening is toegekend voor alledaagse activiteiten, zoals winkelen, sociale contacten en recreatie (NB: vervoer voor het werk valt onder de Wet REA).

8. Zijn de meerkosten in de voorziening inbegrepen

Als u – met gebruik van de WVG voorziening – hogere kosten maakt ten opzichte van mensen in een vergelijkbare positie, dan dienen die kosten ook te worden vergoed. Ook reparatie, onderhoud en het leren omgaan met de voorziening te worden inbegrepen.