Checklijst bij aankoop bouwterrein Frankrijk

 

 1. Om te kunnen bouwen op een favoriete plek is het noodzakelijk te onderzoeken of op de grond mag worden gebouwd. Het gemeentehuis (la mairie) kan de informatie leveren en in het positieve geval een CU, Certficat d'Urbanisme uitreiken. Daar kan men u ook informeren over het bestemmingsplan (POS, Plan d'Occupations des Sols). Is het toegestaan om op dit stuk grond te bouwen? - Le terrain choisi, est-il constructible?

 2. Onderzoek van de bodem zal nodig zijn, alsmede van de kans op overstroming en ander natuurlijk ongerief. Wat zijn de risico's van de ondergrond en welke natuurlijke risico's zijn er? - Quels sont les risques au sous-sol du terrain et les risques naturels tels inondations?

 3. Is de grond geschikt om bomen te planten of om er een zwembad in aan te leggen? - Est-ce que le sol est bon pour y planter des arbres ou y aménager une piscine?

 4. Het huis moet zonder problemen kunnen worden aangesloten op de water- en elektriciteitsvoorziening - Le terrain, peut-il être raccordé sans problème au réseau de distribution d'eau et d'électricité?

 5. Hoe zijn de voorzieningen in de nabije omgeving op het gebied van winkels, scholen, openbaar vervoer? - Le terrain, est-il suffisament proche des commerces, écoles, transports en commun?

 6. Informeren bij de notaris:
  Gelden er nog erfdienstbaarheden, zoals recht van overpad, recht van uitzicht? - Ils existent des servitudes tels un droit de passage, une servitude de vue?

 

Vragen bij aankoop bestaand huis

 

 1. Informatie vóór de bezichtiging te verkrijgen bij de makelaar: wat is de totale aankoopprijs inclusief alle bijkomende kosten? De officiële tarieven van makelaars en notarissen zijn elders op de site te vinden, dus de opgaven van de twee beroepsgroepen kunnen daarmee worden vergeleken. Wat is het bouwjaar van het huis? - Quelle est l'année de la construction?

 2. Sinds wanneer staat het huis te koop? - Depuis quand la maison est à vendre?

 3. Wat is de opleveringsdatum? - Quelle est la date de la livraison?

 4. Ligt het huis aan een verharde of goed begaanbare weg? - Est-ce que la maison est située près d'une route empierrée ou une route bien praticable?

 5. Hoe lang staat het huis leeg? - Combien de temps la maison est vide?

 6. Waarom wordt het verkocht? - C'est pourquoi qu'on vend la maison?

 7. Hoe lang woonden de vorige bewoners in het huis?- Combien de temps les habitants derniers vivaient dans la maison?

 8. Hoe groot is de totale perceelsoppervlakte? - Quelle est la surface du terrain?

 9. Hoe groot is het totale aantal m² woonoppervlak? - Combien de mètres ce sont les pièces d'habitation?

 10. Hoeveel m³ bedraagt de inhoud van het huis? - Combien de mètres cubes est la volume?

 11. Hoe is de ligging van het huis? - Quelle est la situation de la maison?

 12. Waaruit bestaat de erfafscheiding? - De quoi se compose la ligne de séparation des fonds de terre?

 13. Hoeveel kamers heeft het huis? - Combien de pièces a la maison?

 14. Wat zijn de afmetingen van de kamers? - Quelles sont les dimensions des pièces?

 15. Hoe is de algemene staat van onderhoud? - La maison est en bon état?

 16. Op welke hoogte is het huis gelegen? - A quelle altitude la maison est située?

 17. Hoe is het uitzicht en is dit blijvend? - La vue est belle et c'est permanente?

 18. Geluidsoverlast van buren, verkeer, industrie enz.? - Il y a de la nuisance sonore des voisins, de traffic, d'industrie, etc.?

 

Bezichtiging van het huis

 

 1. Ligt de tuin op het zuiden? - Le jardin, est-il situé au sud?

 2. Is het een onderhoudsarme tuin? - Il n'y aura pas beaucoup de travaux d'entretien dans le jardin?

 3. Hoe is de staat van onderhoud van het dak? - Quel est l'etat d'entretien de la toiture?

 4. Zijn er dakgoten en hoe is de staat van onderhoud hiervan? - Y a-t-il des gouttières et quel est l'état d'entretien?

 5. Hoe is het onderhoud van de deur- en raamkozijnen? Houtsoort? - Quel est l'état de la menuiserie et quelle est l'espèce de bois?

 6. Zijn er luiken voor de ramen? Afsluitbaar vanuit binnenzijde van het huis? - Y a-t-il des volets devant les fenêtres, fermant à clef depuis l'intérieur de la maison?

 7. Ligt er riolering en is hierop een aansluiting? - Y a-t-il un réseau d'égouts?

 8. Is er een septic tank? Waar ligt die? - Y a-t-il une fosse septique? Si oui, où?

 9. Hoe is de staat van het schilderwerk? - Quelle est l'état de la peinture?

 10. Is er een kelder? Vochtige muren? - Y a-t-il une cave? Des murales humides?

 11. Hoe is de staat van onderhoud van de elektriciteitsleidingen? - Quel est l 'état de l'alimentation en électricité? Wat is het vermogen? - Quelle est la puissance? Waar zit de hoofdschakelaar/meterkast? - Où se situe le tableau?

 12. Hoe is de staat van onderhoud van de waterleiding? Roestwater uit leidingen? - Quel est l'état des canalisation d'eau? De la rouille dans l'eau?

 13. Waar zit de hoofdkraan? - Où est le robinet d'arrêt?

 14. Hoe is de afwerking van de binnenmuren? Scheuren? - Quel est le finissage des murales dans l'interieur? Des crevasses?

 15. Waar zitten er stopcontacten? Geaard daar waar nodig? - Où se trouvent les prises; sont-ils mis à la terre en tant que de besoin?

 16. Is er een open haard? Kan deze worden afgedicht? - Y a-t-il une cheminée? Peut on fermer le conduit du fumée?

 17. Hoe is de verwarming en de staat van onderhoud daarvan? Hoe oud is de cv-ketel? Wordt deze gestookt op gas, olie? Roestwater in radiatoren? - De quel nature est le chauffage: gaz (naturel ou butane/propane), fioul? Depuis quand fonctionne la chaudière et est-elle en bon état? Y a-t-il de la rouille dans les radiateurs?

 18. Wanneer was de laatste onderhoudsbeurt ? Quel est le date de la dernière révision d'entretien?

 19. Waar staat de olietank en wat is de inhoud hiervan? Où se trouve le réservoir de fioul et quelle est sa contenance?

 20. Welke voorzieningen c.q. accessoires heeft de keuken en hoe is de staat van onderhoud hiervan? - Quels accessoires a la cuisine et quel en est l'état d'entretien?

 21. Welke voorzieningen heeft de badkamer? Een bad? - Quel équipement a la salle de bains? Baignoire?

 22. Is er een wasmachineaansluiting? - Y a-t-il un branchement pour la machine à laver?

 23. Omschrijving van het sanitair. Staat van onderhoud? Hoeveel kranen? - Définition des installations sanitairs? L'état d'entretien? Combien de robinetteries?

 24. Hoe is de warmwatervoorziening geregeld in keuken en badkamer, boiler of geiser? - L'eau chaude dans la cuisine et salle de bains: Y a-t-il un ballon d'eau chaude ou un chauffe-eau?

 25. Wat ligt er op de vloeren? Tegels? - De quelles sortes de materiaux se compose le sol? Du carrelage?

 26. Afwerking plafonds? - De quelles sortes de materiaux se composent les plafonds?

 27. Hoe is de staat van het hang- en sluitwerk? - Quel est l'état de la serrurerie de bâtiment?

 28. Is er dubbele beglazing? - Y a-t-il du double vitrage?

 29. Is er een TV-aansluiting? - Y a-t-il un antenne de télévision?

 30. Is er een telefoonaansluiting? - Y a-t-il un branchement du téléphone?