Checklijst Financieel Advies

Personalia
•   Namen en voorletters van uw gezinsleden
•   Geboortedata van uw gezinsleden
•   Adres, postcode en woonplaats
•   Telefoon- en faxnummers
•   E-mail adres
•   Beroep van u en uw partner

Naam en adresgegevens van uw adviseurs
•   Bankier(s)
•   Belastingadviseur
•   Accountant
•   Verzekeringsadviseur
•   Notaris
•   Andere adviseurs

Erfrechtelijke positie
•   Huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of partnerovereenkomst
•   Testament van u en uw partner
•   Eventuele schenkingen die u in het verleden heeft gedaan

Inkomenspositie
•   De meest recente aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner
•   Actuele salarisgegevens
•   Uw pensioenrechten, inclusief oude rechten
•   Lijfrenteverzekeringen
•   Opgave van beleggingsinkomsten
•   Arbeidsongeschiktheidsverzekering
•   Gegevens auto van de zaak
•   Rentelasten buiten de hypotheekrente
•   Te betalen lijfrentepremies
•   Te betalen premies arbeidsongeschiktheidsverzekering
•   Schenkingen aan goede doelen
•   Alimentatiebetalingen c.q. ontvangen alimentatie
•   Overige inkomsten
•   Overige aftrekposten
•   Inschatting van het benodigde netto besteedbaar inkomen

Woning en hypotheek
•   Actuele marktwaarde van uw woning
•   Hoogte van de hypothecaire geldlening
•   Rentevoet van de geldlening plus einddatum rentevaste periode
•   Naam van de geldgever
•   Gegevens van een eventuele levensverzekering die is gesloten in combinatie met de hypotheek
•   WOZ-waarde van de woning plus eventuele gemeentelijke bijtelling
•   Bovenstaande gegevens betreffende een eventuele tweede woning

Vermogen van u en uw partner
•   Overzicht van effectenportefeuille(s) en spaargelden
•   Vermogen opgebouwd in spaarverzekeringen
•   Overzicht van schulden met de condities waartegen de leningen zijn gesloten en het doel waaraan het geleende bedrag is besteed
•   Beleggingsonroerend goed
•   Overzicht van participaties in bedrijven
•   Vermogen van uw kinderen

Bedrijfsgegevens
•   Meest recente jaarrekening van uw onderneming
•   Overzicht van de juridische structuur en de eigendomsverhoudingen
•   Activiteiten van uw onderneming
•   Overzicht van privι schulden aan uw onderneming
•   Overzicht van vordering die u privι heeft op uw onderneming
•   Pensioenbrief
•   Uw plannen met de onderneming

Familie en vermogen
•   Is er uit de familie nog vermogen te verwachten, bijvoorbeeld in de vorm van een erfenis of schenkingen?

Wensen, doelstellingen en actuele vragen
•   Welke specifieke onderwerpen wilt u ons voorleggen?
•   Welke wijzigingen zijn er de komende jaren te verwachten in uw persoonlijke financiλle situatie?
•   Wat zijn uw financiλle doelstellingen op de korte en de lange termijn?
•   Welke strategie hanteert u voor uw persoonlijke financiλle situatie?