Is er reeds een e-mailsysteem binnen uw bedrijf?

Zo ja, kan dit systeem gebruikt worden voor opleidingsdoeleinden?

Wenst U een e-mail systeem te gebruiken met toegang tot de buitenwereld of zal het enkel en alleen gebruikt worden binnen het bedrijf zelf?

Moet U er zeker van zijn dat uw boodschappen de persoon voor wie ze bestemd waren bereikt hebben?

Heeft U genoeg technische ondersteuning, in het bijzonder in de beginfase, om het verwachte niveau van gebruik aan te kunnen?

Wenst U een list server voor groepsdiscussies op te zetten? Indien U zo een list wenst, is dat dan een list met of zonder moderator?

Indien met moderator, zijn de personen die moeten modereren vaardig genoeg in het online modereren van list servers?

Indien niet, heeft U dan een opleidingsplan klaar voor dit aspect van de cursus? Heeft U genoeg middelen om de kosten van de moderator(s) te dekken?

Zijn de groepsdiscussies die U in gedachten had genoeg geÔntegreerd in uw algemeen opleidingsplan?

Zijn de deelnemers voldoende gemotiveerd om het systeem te gebruiken zodat ze het niveau en de grondigheid van de communicatie die U beoogde kunnen bereiken?

Zijn al uw potentiŽle deelnemers in staat dezelfde middelen te gebruiken voor het archiveren van e-mailboodschappen?

Is uw systeem robuust genoeg om om te kunnen gaan met het soort communicatieverkeer dat U gepland had als onderdeel van uw cursusaanbod?