Checklist bij het zoeken van een cursus

Doelstelling

 • Welke kennis en vaardigheden ontbreken bij u / in uw bedrijf?
 • Welke werknemers missen bepaalde kennis of vaardigheden?
 • Wat moeten deze werknemers na de opleiding hebben geleerd?
 • In hoeverre denkt u dat de nieuw verworven kennis een bijdrage levert aan het beter functioneren van uw organisatie?

Intern of extern

 • Heeft u de kennis en middelen in huis om de opleiding zelf te verzorgen?
 • Kunt u dezelfde autoriteit naar uw medewerkers uitstralen als een extern docent kan?
 • Past het in de bedrijfsfilosofie om opleidingen uit te besteden?
 • Is er voldoende geld beschikbaar om een opleiding uit te besteden?
 • Bestaan voor uw wensen kant en klare cursussen of heeft u maatwerk nodig?
 • Wat is de gewenste duur van de opleiding?

De eerste kennismaking

 • Hoe groot is de naamsbekendheid van het instituut?
 • Hoe lang bestaat het instituut al?
 • Wat is de grootte en omzet van het instituut?
 • Zijn er samenwerkingsverbanden met andere bureaus?
 • Is het informatiemateriaal duidelijk?
 • Kan gemakkelijk extra informatie worden ingewonnen?
 • Is het instituut aangesloten bij bepaalde verenigingen
 • Sluit de startdatum van de opleiding aan op uw wensen?
 • Wie zijn bij uw bedrijf en bij het instituut de contactpersone
 • Geeft het instituut duidelijk aan wat het wel en niet voor u kan doen?

Het instituut

 • Welk assortiment aan opleidingen voert het instituut?
 • Wat zijn de kernactiviteiten of specialisaties van het instituut?
 • Welke didactische methoden, 'scholen' of filosofieŽn worden aangehangen?
 • Gaat het instituut zorgvuldig om met referenties?
 • Zijn er andere instituten die dezelfde opleiding aanbieden?
 • Denkt het instituut met u mee?
 • Hoe meet het instituut de opleidingsresultaten?
 • Heeft het instituut het copyright voor het lesmateriaal? (Als dit niet het geval is, loopt u risico dat de cursisten halverwege de opleiding zonder lesmateriaal komen te zitten omdat de licentiehouder het materiaal opeist.)
 • Welke accommodatie biedt het instituut en is deze goed bereikbaar?

De opleiding

 • Is duidelijk welke materialen en hulpmiddelen worden gebruikt?
 • Welke resultaten zijn in het verleden geboekt met de opleiding van dit instituut?
 • Wordt de cursus vaker aangeboden?
 • Wat is de verhouding tussen theorie en praktijk?
 • Hoe groot zijn de groepen waarmee wordt gewerkt?
 • Hoeveel tijd moet de cursist besteden aan de opleiding?
 • Kunnen de cursisten individueel begeleid worden?
 • Sluit het instituut de opleiding af met een certificaat?
 • Heeft u inspraak bij de ontwikkeling van de opleiding?
 • Is er een tussentijdse evaluatie?
 • Worden de cursisten vooraf beoordeeld op kennisniveau?

De docenten

 • Wie gaat de training geven?
 • Biedt het instituut de garantie dat de aangekondigde docenten ook daadwerkelijk de cursus geven?
 • Welke trainers met welke specialisaties heeft het instituut in huis?
 • Zijn er voldoende trainers om kleine werkgroepen te creŽre
 • Wisselen de trainers tijdens de opleiding of blijven dezelfde trainers betrokken?
 • Zijn de trainers gekwalificeer
 • Worden de docenten vervangen in geval van ziekte?
 • 'Klikt' het tussen de trainer en uw organisatie?

Voordat u beslist

 • Heeft u uw probleem voldoende duidelijk kunnen maken?
 • Is het mogelijk eerst proef te draaien (met name bij langdurige trajecten)?
 • Wat regelt het opleidingsinstituut en wat moet u zelf regelen
 • Kan iemand uit uw organisatie bij de opleiding aanwezig zijn en zo ja, wat is dan zijn of haar rol?
 • Door wie worden de cursisten van tevoren geÔnformeerd?
 • Hoe lang is de offerte geldig?
 • Is een introductiebijeenkomst noodzakelijk
 • Heeft u het instituut om geheimhouding gevraagd indien de cursisten tijdens de cursus bedrijfsinformatie vrijgeven?
 • Tot welk moment kunt u annuleren?

De kosten

 • Wat zijn de totale uitvoeringskosten?
 • Zijn er kosten verbonden aan de offerte?
 • Moet er voor het inleidende gesprek worden betaald?
 • Zijn de materiaal- en hotelkosten bij de prijs inbegrepen
 • Is de nazorg bij de prijs inbegrepen?
 • Is het dagdeeltarief een docenten- of een cursustarief?
 • Is de prijs inclusief of exclusief btw?
 • Wat zijn de cursist-gebonden kosten (gederfde arbeidstijd, verloren produktiviteit enzovoort).
 • Hoe staat de prijs in verhouding tot die van andere aanbieders? (Prijsvergelijking is in feite alleen mogelijk als de kwaliteit van de aangeboden diensten hetzelfde is. Let op: een duurder instituut is niet per definitie beter.)
 • Komen de cursussen in aanmerking voor subsidie?
 • Wanneer moet er worden betaald?
 • Kan het instituut een kostenspecificatie geven?