Checklijst Horecaondernemer

Een startende horecaondernemer moet aan allerlei wettelijke eisen
voldoen en allerlei procedures doorlopen voordat hij zijn onderneming
kan starten. Artikel 2.3.1.1. van de ‘Algemene Plaatselijke Verordening’
geeft o.a. een definitie van het begrip horeca.

Let op de volgende punten:

Eventueel benodigde vergunningen of ontheffingen:

Heffingen waarmee u te maken kunt krijgen: