Checklijst Brainstormen


Brainstorming is een methode, om een groep mensen te stimuleren zoveel mogelijk ideeŽn te uiten. Men maakt gebruik van elkaars creativiteit.
 

 1. Het onderwerp van de brainstorming moet voor iedereen duidelijk zijn.
  Omschrijf het concrete onderwerp van het brainstormen aan het begin van de sessie en ga na, of iedereen met hetzelfde onderwerp bezig is.

   

 2. Brainstorming vraagt een duidelijke leiding.
  Brainstorming is aan een aantal spelregels gebonden en vraagt gelijkwaardige deelname van alle betrokkenen. Daarom verdient het aanbeveling duidelijke afspraken over de leiding van de bijeenkomst te maken.

   

 3. Spreek duidelijke spelregels af en bewaak die ook.
  Er is pas sprake van brainstorming, als men zich aan een aantal spelregels houdt. Deze spelregels moeten voor elke brainstorming gememoreerd worden en iedereen moet daarop ook worden aangesproken tijdens de brainstorming.

   

 4. Alle deelnemers moeten een gelijkwaardige inbreng kunnen hebben.
  Uitgangspunt is, dat deelnemers die zijn uitgenodigd bij het onderwerp betrokkenen zijn en willen en kunnen nadenken over oplossingen. Daarom moet door de aanpak van de brainstorming iedereen aangemoedigd worden zoveel mogelijk mee te doen.

   

 5. Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit.
  Aanvankelijk is het van belang, dat alles op tafel komt wat in de deelnemers opkomt.
  Het is moeilijker ideeŽn te krijgen dan ze later weg te strepen.

   

 6. Maak ruimte voor kruisbestuiving.
  Geen enkel idee is te gek. Door "gekke" ideeŽn van de een kan de creativiteit van de andere deelnemers weer gestimuleerd worden.

   

 7. Lever geen kritiek.
  Tijdens de brainstorming mag niemand kritiek leveren, omdat daardoor het spontaan uiten van ideeŽn wordt belemmerd.

   

 8. Noteer meteen alle geopperde ideeŽn zonder aarzelen zichtbaar voor iedereen.
  Laat iemand alle ideeŽn, die geopperd worden zonder commentaar of bedenking opschrijven op bord of flip-over. Zodoende kan iedereen af en toe de lijst met ideeŽn doornemen. Dit leidt soms weer tot nieuwe ideeŽn.

   

 9. Ga door tot er echt geen nieuwe ideeŽn meer komen.
  BeŽindig de brainstormingsbijeenkomsten niet te snel. Geef deelnemers de tijd, om nieuwe ideeŽn te laten rijpen.

   

 10. Zorg voor een ontspannen sfeer.
  Een informele sfeer stimuleert het creatieve proces. Een grap kan stimulerend werken. Mensen mogen echter niet worden uitgelachen. Er zijn immers geen stomme ideeŽn. Ook oppassen voor doorslaan naar een te lacherige sfeer. Het belang van het krijgen van goede ideeŽn moet blijven overheersen.

   

 11. Laat de groep kiezen, welke ideeŽn men wil gebruiken om verder uit te werken.
  Als de brainstorming "opgedroogd" is, moet het grote aantal ideeŽn kritisch worden onderzocht en in aantal worden teruggebracht. Maak afspraken over hoe de ideeŽn verder worden uitgewerkt.