Checklist :  bepalen van het beveiligingsniveau van uw woning.
 

GEWOONTEN.

 • Sluit u bij het verlaten van uw woning de ramen en deuren altijd goed al?
 • Zorgt u ervoor dat u geen briefjes voor leveranciers op de buitendeur achterlaat?
 • Heeft u een einde gemaakt aan de gewoonte, huissleutels in "schuilplaatsen" buitenshuis te bewaren?
 • Laat u bij afwezigheid 's avonds het licht branden?
 • Neemt u de sleutel uit het slot nadat u heeft afgesloten?
 • Heeft u het alarmnummer van de politie bij de hand?

WEET U WAT U BEZIT?

 • Kunt u in een voorkomend geval een omschrijving van uw kostbaarheden geven?
 • Weet u het merk, type- en serienummer?
 • Heeft u deze gegevens genoteerd? (Speciale registratiekaarten worden door de politiediensten gratis verstrekt.)
 • Heeft u uw kostbaarheden voorzien van een persoonlijk merkteken?
 • Heeft u een speciale voorziening laten aanbrengen om uw kostbaarheden in op te bergen?
 • Zo niet, heeft u uw kostbaarheden verspreid opgeborgen i.p.v. in een "juwelenkistje"?

RONDOM HET HUIS.

 • Worden de kwetsbare punten rondom uw huis voldoende verlicht?
 • Zijn er voorzieningen aangebracht om te verhinderen dat op het dak, balkon, e.d. kan worden geklommen?
 • Zijn ladders en gereedschap goed opgeborgen?
 • Kan uw tuin en/of oprijlaan worden afgesloten?
 • Is uw tuin zodanig beplant dat een inbreker geen gelegenheid krijgt "onzichtbaar" te werken?

DE DEUR.

 • Verkeren de kozijnen nog in goede staat?
 • Is het onmogelijk bijvoorbeeld een schroevedraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van het slot?
 • Zijn de deuren voorzien van een kwalitatief goed cilinder- of klavierslot?
 • Kan het bouwbeslag (deurschild) slechts met brutale kracht van buitenaf verwijderd worden?
 • Bij cilindersloten: steekt de cilinder minder dan 2 mm buiten het bouwbeslag?
 • Bij oplegsloten: zijn deze goed bevestigd en zodanig uitgevoerd dat zij niet bijvoorbeeld via de brievenbus kunnen worden bediend?
 • Bij deuren die naar buiten opendraaien: zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers (zoals dievenklauwen)?
 • Bij deuren met glas: zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zij niet eenvoudig kunnen worden verwijderd?

DE ACHTERDEUR.

 • Voldoet deze deur aan bovengenoemde checkpunten? (Zie "De deur")
 • Zijn er voldoende voorzieningen op deze inbraakgevoelige deur aangebracht?

DE VOORDEUR.

 • Voldoet deze deur aan eerdergenoemde checkpunten? (Zie "De deur")
 • Bij "blinde" deuren: zijn er voorzieningen aangebracht waardoor u kunt zien wie er voor de deur staat?
 • Zijn er overigens voorzieningen aangebracht die agressief binnendringen kunnen belemmeren (zoals een stevig bevestigde dievenketting of kierstandhouder)?

TUIN- EN BALKONDEUREN.

 • Voldoen deze deuren aan eerdergenoemde checkpunten? (Zie "De deur")
 • Functioneert het espagnolet nog goed?
 • Zijn de stanggeleidingen goed bevestigd?
 • Past de stang nog goed in de daarvoor bestemde uitsparingen in onder- en bovendorpel (minimaal 1 cm)?
 • Zijn de afdekplaatjes van deze uitsparingen nog solide?
 • Is het espagnolet afsluitbaar of op andere wijze tegen opwippen beveiligd?
 • Zijn er overigens nog voorzieningen op deze inbraakgevoelige deur aangebracht?

DE SCHUIFDEUR.

 • Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat openschuiven niet meer mogelijk is?
 • Kan de schuifdeur niet uit de rails worden gelicht?

DE GARAGEDEUR.

 • Voor zover de checkpunten van "De deur" van toepassing zijn: voldoet de garagedeur daaraan?
 • Indien in de garagedeur een loopdeur is aangebracht: voldoet deze ook aan bovengenoemde checkpunten?
 • Bij kanteldeuren: functioneert de centraalsluiting nog goed?
 • Zijn de stanggeleidingen goed bevestigd?
 • Passen deze stangen of andere grendels nog goed in de daarvoor bestemde openingen?
 • Zijn er op andere wijze voorzieningen aangebracht die voorkomen dat de deur ongeoorloofd kan worden geopend?

HET RAAM.

 • Verkeren de raamlijsten en kozijnen van ramen in de buitengevels (en van de berging) nog in goede staat?
 • Is het onmogelijk bijvoorbeeld een schroevedraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van de sluiting?
 • Bij ramen die naar buiten opendraaien: zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers, zoals dievenklauwen. dievenpennen e.d.?
 • Zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zij niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd?

HET DRAAIRAAM.

 • Is het raamboompje afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 • Kan de raamuitzetter worden vastgezet?
 • Kan men via een bovenlicht de hendel van het raam eronder met een hulpmiddel bereiken?

DUBBELE DRAAIRAMEN.

 • Wordt de sluitnaad goed door de stolpnaald of door een T-profiel afgedekt?
 • Functioneert het espagnolet nog goed?
 • Zijn de stanggeleidingen nog goed bevestigd?
 • Past de stang nog in de daarvoor bestemde openingen in de boven- en onderdorpel (min. 1 cm)?
 • Zijn de afdekplaatjes van deze uitsparingen nog solide?
 • Is het espagnolet afsluitbaar of is het raam op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?

HET SCHUIFRAAM.

 • Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat daarmee oplichten en/of openschuiven worden voorkomen?
 • Zijn er overigens voorzieningen aangebracht die voorkomen dat het raam uit de rails kan worden gelicht of kan worden opengeschoven?

VALRAMEN OF KELDERRAMEN.

 • Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de valbeugels kunnen worden uitgebogen?
 • Zijn deze valbeugels bevestigd met ééntoerschroeven?
 • Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?
 • Bij kelderramen beneden het grondoppervlak: is het rooster van de lichtschacht tegen ongeoorloofd openen beveiligd?

BOVENLICHTEN.

 • Is het scharnierend uitzetijzer (combi-ijzer) nog solide?
 • Is ervoor gezorgd dat dit uitzetijzer niet valt weg te klappen?
 • Is naast dit uitzetijzer het raam voorzien van een afsluitbare vergrendeling of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?

TUIMELRAMEN.

 • Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?

LICHTKOEPELS.

 • Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat de lichtkoepel vanaf het dak kan worden losgeschroefd en opgelicht?
 • Zijn er voorzieningen aangebracht die verhinderen dat er naar binnen kan worden geklommen