Checklijst Beton

De kwaliteit en duurzaamheid van beton valt of staat met de levering
van de juiste betonmortel en een goede verwerking daarvan. 

1 sterktewaarde
2 milieuklasse
3 consistentiegebied
4 cementsoort en -klasse (hoogovencement, portland- of portlandvliegascement)
5 aard van de constructie (gewapend, ongewapend, voorgespannen beton)
6 betonsoort (licht, normaal of zwaar beton)
7 toeslagmateriaal
8 soort hulpstof (plastificeerder, vertrager, versneller, en dergelijke)
9 grootste korrelafmeting (maximale diameter van 64, 32, 16 of 8 millimeter)
10 bijzondere eigenschappen
11 eventuele toepassing betongranulaat
12 stortwijze (pomp, kraan, glijgoot, stortkoker, kubel)
13 stortsnelheid