Checklijst voor uw betalingsherinneringen.
 


Stap 1 : Stuur uw wanbetalers tijdig betalingsherinneringen 

Aanmanen middels onze gratis incasso-software - klik hier
  Eerste aanmaning-NL       download
 Tweede aanmaning-NL    download
 Betalingsregeling-NL         download
 Opdrachtbevestiging-NL   download

Bij incidentele klanten, "onbekende" of "nieuwe" klanten adviseren wij u
een korte betalingstermijn en herinneringstermijnen aan te houden :

Na 20 dagen na factuurdatum : eerste aanmaning

Na 30 dagen na factuurdatum : tweede aanmaning

Na 35 dagen na factuurdatum : Telefonische aanmaning (Tips)

Na 45 dagen na factuurdatum :
"uit handen geven aan het incassoburo" No Cure No Pay

of bel mij voor een persoonlijk gesprek 040 - 236 57 84.


TIP
U kunt uw brieven ook voorzien van onze handige rode opvallende stickers met
het opschrift :"Bij het uitblijven van uw betaling wordt deze factuur na 5 dagen overgedragen aan de Nedserlandse Incassodienst in Eindhoven. De gevolgkosten zijn voor uw rekening". 
Bestellen kan via Aanmaningsstickers.

=> kijk ook op www.brievenwinkel.nl, www.debiteurenwinkel.nl of het downloadcenter


Stap 2 :
De top 10 Smoezen en oordeel zelf over uw debiteur 

Wanbetalers zijn heel creatief in het verzinnen van uitvluchten.
Wees op uw hoede als u op de vraag waarom nog niet is betaald een
van de onderstaande antwoorden krijgt !!!

1.'De verantwoordelijke voor de crediteurenadministratie is deze hele week
helaas niet aanwezig. Belt u volgende week zelf terug of zal ik een notitie achterlaten?'
 
2. 'Er is echt van alles en nog wat mis met wat u geleverd heeft. We hebben een
waslijst van klachten. U begrijpt wel dat we die eerst opgelost willen zien.'
 
3. We zitten al een tijd te wachten op betaling door een hele grote klant.
Zodra die binnen is, bent u de eerste...'
 
4. 'We begrijpen uw aanmaningen niet, want we hebben nooit een factuur
ontvangen. Wilt u die alsnog sturen?'
 
5.'We hebben de goederen wel besteld bij u, maar ze daarna nooit ontvangen!'
 
6 .'We hebben nooit opdracht gegeven voor de levering van uw goederen of diensten.'
 
7. 'Ook toevallig dat u net nu belt! Het bedrag is vanmorgen overgemaakt.
U zult het dus binnen enkele dagen wel ontvangen.'
 
8 .'Door de toepassing van uw product hebben wij aanzienlijke schade geleden.
We overleggen met onze advocaat over eventuele stappen.'
 
9. 'Wij begrijpen ook niet hoe het komt dat u nog niets heeft ontvangen.
Misschien heeft de bank een fout gemaakt. We zoeken het uit en u hoort nog van ons.'
 
10.'Wij hebben met een van uw medewerkers telefonisch afgesproken dat er
eerst een creditnota zou komen voor een deel van het bedrag.
 
Antwoorden :
- Klachten en reclames altijd schriftelijk en binnen 8 dagen na levering
- We geven het nu direct uit handen
- Ik laat u dagvaarden
- Als u niet binnen 24 uur terugbelt dan nemen wij onze juridische maatregelen
- Zonder mijn toestemming kan dat niet plaatsvinden.
- Kunt u het betalingsbewijs doorfaxen?

Stap 3 : Voor een voorspoedig verloop van uw vordering adviseren wij u de vordering tijdig uit handen te geven, na 65 tot 70 dagen. Opdrachtformulier

of een laatste minnelijke betalingsherinnering op ons briefpapier.of bel ons voor een persoonlijk gesprek  040 - 236 57 84.