Checklist voor de beoordeling van en verbeteractie voor uw beeldschermwerkplek

Deze vragenlijst is een hulpmiddel voor een globale beoordeling van uw werkplek. Deze lijsten zijn speciaal ontworpen voor beeldschermwerkers.

 


De bureaustoel

Lees voor de beantwoording van deze vragen het instructieboekje van de stoel. Dit boekje bevindt zich vaak in een insteekhoesje onder de zitting van de stoel. Check de effecten van de verschillende hendels. Beantwoord daarna de volgende vragen:

 
1. Kan de zithoogte voldoende hoog worden ingesteld? JA NEE
2. Kan de zitdiepte met de rugleuning of zitting worden geregeld? JA NEE
3. Is de rugleuning in hoogte verstelbaar? JA NEE
4. Kunnen de armleggers op ellebooghoogte worden gebracht? JA NEE
5. Kan de stoel goed aan het bureau worden geschoven? JA NEE
6. Geeft de rugleuning voldoende ondersteuning van de onderrug? JA NEE
7. De bureaustoel is stabiel en heeft 5 poten? JA NEE

Verbeteractie

Wanneer n van de eerste vier vragen met nee is beantwoord controleer dan of het bedieningsmechanisme defect is. Laat zo mogelijk het mechanisme repareren of vervangen. Reparatie en onderhoud van de stoel kunnen op aanvraag door de leverancier worden verzorgd. Wanneer u meerdere vragen met nee heeft beantwoord vraag dan de Arbo- en MilieuContactpersoon van uw afdeling u te helpen. Is een nieuwe stoel nodig of gewenst dan moet deze minimaal voldoen aan de Nederlandse Norm (NEN 1812 HAV). De aanvraag voor vervanging of reparatie van uw stoel loopt via uw leidinggevende of de beheerder.

 


Het werkblad voor het beeldschermwerk

Beantwoord de vragen en ga na welke maatregelen u zelf kunt treffen om de inrichting te verbeteren.

 
1. Het beeldscherm en toetsenbord staan ten opzichte van elkaar in een rechte lijn: JA NEE
2. Vr het toetsenbord is een ruimte van minimaal 10 centimeter: JA NEE
3. De muis ligt naast het toetsenbord en kan zonder reiken bereikt worden: JA NEE
4. Het werkblad biedt voldoende werkruimte: JA NEE
5. Het werkblad kan op een goede werkhoogte worden gebracht: JA NEE
6. De been- en voetruimte onder het bureau is voldoende groot: JA NEE
7. De telefoon en muis staan aan weerszijden van het toetsenbord: JA NEE

Verbeteractie

Wanneer u deze vragen met nee heeft beantwoord probeer dan de inrichting door middel van kleine aanpassingen zo te veranderen dat het antwoord positief is.

Bijvoorbeeld: het werkblad is te ondiep waardoor het toetsenbord niet vr het beeldscherm kan staan. Kunt u nu twee bureaus tegen elkaar schuiven of het bureau iets van de muur plaatsen dan s het wel mogelijk dat de gewenste diepte wordt gehaald.
Vergroot de werkdiepte door twee bureaus tegen elkaar f door het bureau een klein stukje van de muur te plaatsen. Let wel op: het beeldscherm mag niet van het bureau kunnen vallen!
Zorg ervoor dat de snoeren van muis en toetsenbord lang genoeg zijn. Mogelijkheid is een snoerverlenging of het verplaatsen van de pc.
Breng het werkblad op een juiste werkhoogte wanneer u lang bent. Plaats bijvoorbeeld klosjes onder de tafelpoten en zorg ervoor dat de gasveer van uw bureaustoel ook dit bereik heeft. Deelt u uw werkplek met meerdere personen dan is een eenvoudige hoogteverstelling van het werkblad noodzakelijk! Vraag de Arbo- en MilieuContactpersoon van uw afdeling u hierbij te ondersteunen.
Verplaats de werkplek wanneer de beenruimte door een tafelpoot of lade wordt beperkt. Haal onnodige materialen onder uw bureau vandaan.

 


De werkhouding

Een werkhouding die ontspannen is, is belangrijk voor het voorkomen van klachten. Ga na of dit bij u mogelijk is door de volgende vragen te beantwoorden.

 
1. U zit vaak scheef op uw stoel? JA NEE
1.1. De werkruimte voor uw toetsenbord en muis is te beperkt: JA NEE
1.2. Het beeldscherm kan niet meer op uw werkblad staan: JA NEE
1.3. De in te voeren gegevens liggen schuin naast u op tafel: JA NEE
1.4. De ruimte onder het werkblad voorkomt een rechte zithouding: JA NEE
1.5. Het dag- of lamplicht hindert u: JA NEE

Verbeteracties

Wanneer u een of meerdere subvragen met ja heeft beantwoord ga dan na of u de manier van werken zo kunt veranderen dat het antwoord nee kan zijn. Voer in overleg met uw kamergenoten de veranderingen door.

Mogelijke verbeteringen zijn:
Vergroot de werkdiepte voor en werkruimte om het beeldscherm. Plaats het beeldscherm en toetsenbord op een rechte lijn. Zie ook de informatiefolder van de AMD over beeldschermwerk.
Gebruik een documenthouder naast of voor het beeldscherm.
Haal onnodige materialen onder het werkblad vandaan. Verplaats de werkplek naar een plaats waar u niet gehinderd wordt door een tafelpoot of ladeblok.
Zorg voor een andere werktafel wanneer het werkblad met de draagconstructie ter hoogte van de benen 5 centimeter of meer is.
Plaats het beeldscherm haaks op het raam. Scherm het daglicht eventueel af met behulp van een screen of jalousie. Kantel het beeldscherm wanneer de lampen in uw beeldscherm zichtbaar zijn. De hinder neemt dan af.
Zorg ook voor een goede en overzichtelijke werkorganisatie op uw bureau.

 
2. U trekt uw schouders vaak op? JA NEE
2.1. De stoel staat te laag ten opzichte van het werkblad:
2.2. De armleggers duwen de armen omhoog:
2.3. De stoel staat te ver van het bureau:
2.4. Telefoneren en beeldschermwerk gaan samen:
2.5. Op uw werkplek tocht het of is het koud:
2.6. De werkdruk is hoog of u heeft last van de werkomgeving:

Verbeteracties

Wanneer u een of meerdere subvragen met ja heeft beantwoord ga dan na hoe u de werkwijze kunt veranderen.

Enkele verbeteringen kunnen zijn:
Stel de bureaustoel eerst goed in. Zie de AMD informatiefolder over het beeldschermwerk. Gebruik een voetensteun bij een te hoog werkblad.
Denk aan de stoelinstelling!
Zorg ervoor dat de bureaustoel aan een recht gedeelte van het bureau is geplaatst waardoor de stoel goed kan worden aangeschoven. Zijn de armleggers te lang dan is vervanging van de stoel gewenst. Zie ook hoofdstuk 'de bureaustoel'.
Gebruik een headset wanneer het beantwoorden van de telefoon een hoofdtaak is.
Verwissel de muis regelmatig van hand.
Ga niet voor een raam zitten of onder een ventilatierooster.
Overleg met uw leidinggevende over de organisatie van het werk.

 
3. U zit veelal in een sterk gebogen of in een gezakte werkhouding achter uw beeldscherm? JA NEE
3.1. Het toetsenbord staat laag of te ver weg: JA NEE
3.2. De bureaustoel kan niet goed tot bij het bureau worden aangeschoven: JA NEE
3.3. De onderarmen kunnen alleen dan ondersteund worden: JA NEE
3.4. Het beeldscherm staat te laag en is omhoog gekanteld: JA NEE
3.5. Het zicht op uw beeldscherm wordt belemmerd: JA NEE
3.6. U vindt deze werkhouding prettig: JA NEE

Verbeteracties

Wanneer de eerste vier punten met ja zijn beantwoord dan is het van belang de stoelinstelling en de werkplekinrichting op nieuw te beoordelen.

Andere mogelijke maatregelen zijn:
Ga na waardoor het zicht op het beeldscherm wordt belemmerd. De oorzaken kunnen legio zijn. Een veel voorkomend gesignaleerd probleem is een Tl-armatuur direct boven het beeldscherm. Deze verlichting is eigenlijk bedoeld voor het lees- en schrijfwerk. Laat in deze situatie de armatuur verplaatsen of richt uw beeldschermwerkplek op een andere plaats in. Tref een passende oplossing of laat u ondersteunen met de Arbo- en MilieuContactpersoon.
Het voorover gebogen zitten werken is een gewoonte en we vinden dit vaak prettig. De rug- en buikspieren gebruikt u hierbij slechts beperkt en het lijkt minder vermoeiend. Toch worden bij deze zithouding andere spieren en gewrichten extra belast. Ook de kracht op nek- en rugwervels neemt hierbij toe. Probeer dan ook niet te lang voorover gebogen te werken en voorkom een sterk gebogen houding.

 
4. U plaatst uw voeten vaak onder i.p.v. vr de stoel? JA NEE
4.1. De ruimte onder het werkblad is te beperkt om de benen te strekken: JA NEE
4.2. De rugleuning duwt u als het ware naar voren: JA NEE
4.3. De benen zijn te kort om de voeten plat op de grond te plaatsen: JA NEE
4.4. U vindt deze houding prettig: JA NEE

Verbeteracties

Heeft u een of meerdere subvragen met ja beantwoord ga dan na welke maatregelen getroffen kunnen worden en voer deze in overleg met uw kamergenoten uit.

Mogelijke maatregelen zijn:
Zorg voor voldoende vrije been- en voetruimte. Zie ook de aandachtspunten onder nummer 1.
Stel de rugleuning goed in. Dit is niet te hoog! De holte van de onderrug moet namelijk goed worden ondersteund. De bovenrug en schouders hoeven niet direct ondersteund te worden.
Gebruik een voetensteun.
Ga na waarm u deze houding prettig vindt. Hangt u hierbij veel naar voren? Kunt u de tekst van het beeldscherm anders slecht lezen? Is dit een afwisselende werkhouding?

Wanneer de benen vaak onder uw zitting van de stoel zijn geplaatst worden de bloedvaten van de benen afgekneld. Op den duur kunnen hierdoor klachten ontstaan.

 


Tot slot

Indien u de vragen niet met u Arbo- en MilieuContactpersoon kunt bespreken of u heeft aanvullende vragen dan kunt u de arbo-adviseur van de AMD raadplegen. Een werkplekonderzoek kan via uw leidinggevende of de beheerder van uw afdeling worden aangevraagd.